นางสาวพัชรินทร์ พรหมมาพันธุ์

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 02/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084645XXXX
 • Facebook : -
 • Email : patchy.vivi.reavan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่งน้ำร้อน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1685
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านโป่งน้ำร้อน. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon